Yönetim Kurulu

 

Yönetim Kurulu
Yedek Üyeler

Denetim Kurulu

Denetim Kurulu
Yedek Üyeler

Dev_Icon

Duygu AKIN

Dev_Icon

Mustafa ŞENTÜRK

 
 • Mütevelli Heyeti

  Ali Osman DEMİRAĞA
  Asel YILDIZ
  Cihan EKŞİOĞLU
  Coşkun EKŞİOĞLU
  Neşe AYKUT
  Duygu AKIN
  Ercan SAATÇI
  Gündüz MEMİŞOĞLU
  Metin KARAKAYA
  İbrahim ÇELİKOL
  Metin ŞENTÜRK
  Mehmet AVCI
  Hakan KARAKAYA
  Kerem ALBAYRAK
  Muhammet Hakan SEZGİN
  Mustafa HERDEM
  Mustafa ŞENTÜRK
  Nazlı YILDIZ
  Nuray YILMAZ
  Ruşen MUHİTDİNOĞLU
  Selçuk DEMİR
  Mehmet Hulusi YILMAZ
  Semih DANIŞAN
  Üzeyir Umut ÖZDEN
  Volkan DEVECİ
  Yusuf AKÇAYOĞLU

Yönetim Ekibi

Dev_Icon

Asel Yıldız

İdari Müdür
Dev_Icon

Duygu Akın

Finans Müdürü
Dev_Icon

Ahmet İrfan

Vakıflar Danışmanı
 

Stratejimiz

Dünya ve Türkiye’deki engelli insanların
 • Eğitim, kültürel, sosyal, sağlık ve sportif yönden gelişmesi ile tüm halkı yardımlaşma ve dayanışmaya özendirilmesi ve onların bireysel, toplumsal kurumlar boyutlarda dayanışma ve gelişmesine katkıda bulunmak,
 • Engelli insanlara eğitim, sağlık, ve sosyal alanlarda yardımcı olmak ve yatırımlar yapmak, bilinçlendirmek, eğitim düzeyini yükseltmek, gelişmesini hızlandırmak, dayanışmayı sağlayarak toplumun her kesimini bu konularda aydınlatmak, mesleki kurslar ve okullar açarak meslek edinmelerine yardımcı olmak, teknik alanda her türlü yatırımı yaparak faydalanmalarını sağlamak, eğitimlerine yardımcı olmak, eğitimlerine katkıda bulunmak,
  • Bu amaç doğrultusunda, anaokulu, kreş, İlköğretim Okulu, Mesleki ve Teknik Okulları, Kolejler, Lise, Yüksek Okul, Enstitü, Akademi ve Üniversiteler açmak ve işletmek, açılmış olanlara iştirak ederek, işletmek ve işlettirmek,
 • Sağlık alanlarında her türlü tıbbi yatırımlar ve araştırmalar yapmak, gelişen tıp ve tıp teknolojilerini ithal ederek veya geliştirerek engelli insanların hizmetine sunmak, tedavisini sağlamak üzere, Hastaneler, sağlık ocakları, dispanserler, rehabilitasyon merkezleri açmak, açılmış olanlara iştirak etmek ve işletmek veya işlettirmek,
 • Yaşlı ve bakıma muhtaç olan insanlar için Huzurevi, dinlenme evleri kurmak ve işletmek, onların huzurlu ortamlarda yaşamlarını sürdürmek için ileri yaşam merkezleri, sosyal tesisler yapmak, inşa etmek ve ettirerek, engelli insanların yaşamlarını kolaylaştırmak, sosyal ihtiyaçlarını karşılanmasına ve bu insanların toplumun birer parçası haline getirmek için sosyal dengelerini sağlamak ve her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak ve desteklemektir.
 

Vakıf Resmi Senedi


 

İndirmek İçin Tıklayınız

2019 Yılı Faaliyet Raporu
02.02.2010 tarihinde resmî gazetede yayınlanarak tescil edilen Dünya Engelliler Vakfı- D.E.V İstanbul merkezli kurulmuştur. Vakıf kuruluşunda itibaren amaçlarını yerine getirebilmek için her türlü imkânları değerlendirmeye çalışmış, günün ekonomik koşullar çerçevesinde amaçlarının yerine getirilmesi hususunda çalışmalara yön vermiştir. Dünya Engelliler Vakfı -D.E.V “Erişilebilir Şehirler” projesi kapsamında Muğla'nın Dalaman ilçesinde D.E.V ekibi ve Dalaman Belediyesi ilgili çalışanları ile saha çalışması gerçekleştirip Dalaman ilçesini engelli bireylere de erişilebilir hale getirilerek çeşitli düzenlemeler yaptırmıştır. Dünya Engelliler Vakfı- D.E.V mimarlar odası iş birliği ile “Evrensel Çevre ve Yapı Standartlar Kılavuzu” kitapçığını yayınlamıştır. Dünya Engelliler Vakfı- D.E.V ile Yeni Yüzyıl Üniversitesi ile birlikte proje geliştirme çalıştayı düzenleyip DEV Kasko projesinin fizibilitesini oluşturmuştur. Dev Kasko projesini bir acente ve sigorta şirketi olan Anadolu Sigorta ile iş birliği içerisinde faaliyete geçirmiştir. Dünya Engelliler Vakfı- D.E.V 2019-2020 yılı “Engelsiz Oyun” projesi için pilot uygulama alanı seçilen Esenyurt ilçesi için Esenyurt kaymakamlığıyla irtibata geçip çalışmaların altyapısına başlayıp engelsiz oyun projesi yer tahsisi gerçekleştirmiştir. 2019 yılı son aylarında vakıf amaçları doğrultusunda daha aktif çalışmalar yapmak amaçlı yönetim kurulunda değişikliğe gidip yeni bir yönetim kurulu oluşturmuştur. Dünya Engelliler Vakfı- D.E.V’in bir projesi olan Dünya Engelliler birliği için yeni ve olağan projeler için vakıf başkanı ve yetkilisi olarak birliğin ikinci merkezi olan BAE Sharjah’a giderek yıllık toplantılarını gerçekleştirmiş ve oradaki gelişmiş modellerin ar-ge raporunu çıkarmıştır. Dünya Engelliler Vakfı- D.E.V 2019 yılında malvarlığında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Vakfımız 2019 yılında uluslararası kuruluşlarla iş birliğinde bulunmamıştır. Vakfımız 2019 yılında şube veya temsilcilik açılışı yapmamıştır.
Saygılarımızla,

Metin ŞENTÜRK
Yönetim Kurulu Başkanı
2020 Yılı Faaliyet Raporu
02.02.2010 tarihinde resmî gazetede yayınlanarak tescil edilen Dünya Engelliler Vakfı- D.E.V İstanbul merkezli kurulmuştur. Vakıf kuruluşunda itibaren amaçlarını yerine getirebilmek için her türlü imkânları değerlendirmeye çalışmış, günün ekonomik koşullar çerçevesinde amaçlarının yerine getirilmesi hususunda çalışmalara yön vermiştir. Dünya Engelliler Vakfı- D.E.V tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanmakta olunan küresel salgın Covid-19 nedeniyle Sivil Toplum Kuruluşu olarak faaliyetlerini ve çalışmalarını yavaşlatmış, sadece vakfın daha önceki yıllarda projelendirdiği, ancak hayata 2020 yılında geçirmeye başladığı projelerin devamlılığı sağlanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda vakıf olarak; Dünya Engelliler Vakfı -D.E.V “Dev Kasko” projesi kapsamında Anadolu Sigorta ile birlikte Türkiye genelinde engelli bireylerin adına ve yararına araçlarını asgari düzeyde poliçelendiren ürünler çıkarmıştır. Dünya Engelliler Vakfı- D.E.V Peyzaj Mimarları odası iş birliği ile “Engelsiz Oyun Parkı” standartlarını belirlemiştir. Dünya Engelliler Vakfı- D.E.V ile Rumeli Üniversitesi ile Protokol imzalanıp her yıl 5(beş) engelli bireye tam burs imkânı sağlamak için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Dünya Engelliler Vakfı- D.E.V 2020/2021 yılı “DEV BES” projesi fizibilite çalışmalarını tamamlayıp Anadolu Sigorta ile yeni bir ürün çıkarmıştır. Vakfımız, tüm bu olumsuzluklar içinde sadece 20.050.00.-TL bağış alabilmiş, bu bağışa karşılık 2020 yılında 146.846.79.-TL gideri olmuş, bu giderin 66.620.88.-TL’si amaca yönelik gider, 80.243.91.-TL’si ise vakfın devamlılığı için harcanan genel yönetim giderlerinden oluşmaktadır. Vakfımızın 2020 yılında malvarlığında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Vakfımız 2020 yılında uluslararası kuruluşlarla iş birliğinde bulunmamıştır. Vakfımız 2020 yılında şube veya temsilcilik açılışı yapmamıştır.
Saygılarımızla,

Cihan EKŞİOĞLU
Vakıf Başkanı

İş Birlikleri

Anadolu Sigorta

Esenyurt Belediyesi

Gölbaşı Belediyesi

Mesudiye Belediyesi

Çekmeköy Belediyesi

Ankara Büyükşehir Belediyesiİnsan Kaynakları

DEV, yenilikçi ve dinamik organizasyonu ile Sivil Toplum Kuruluşları arasında öncü olmayı hedeflemektedir. İnsan Kaynakları misyonumuz, uzun vadeli planlamalara imkân veren, adil, kurum içinde dengeli ve gelişim odaklı sistemler kurmaktır.

Açıklık

Netlik ve adalet ilkeleri doğrultusunda hareket ederek nesnel uygulamalar geliştirmek

DEV Kültürü

DEV kültürüne uygun kişilerin, doğru zamanda doğru göreve yerleştirilmesini sağlamak


Sistemli

Vakfımızın hedef ve stratejilerini destekleyen, yüksek performansın ödüllendirilmesini sağlayacak sistemler kurmak

Planlı

Orta ve uzun vadeli iş planlarımızı destekleyecek şekilde, çalışanların gelişim ihtiyaçlarına uygun eğitim planları yapmak

Yasalara göre çalışanın ve Vakfın haklarını kollayan uygulamalar geliştirerek vakfın misyon, vizyon ve değerlerine uygun davranılmasına yönelik çalışma ortamı yaratmaktır.