Biz Kimiz?

DÜNYA ENGELLİLER VAKFI “DEV” Bir Düşünce ve Proje Kuruluşudur. 2010’da kurulmuş olup Birleşmiş Milletlere akreditedir “WDU” Dünya Engelliler Birliği’nin Kurucu üyesidir.


Tarihçe


Dünya Engelliler Vakfı DEV

2010 yılında engelli bireyler adına ve yararına kurulmuş düşünce ve proje kuruluşudur. Türkiye’de birleşmiş milletlere akredite olan ilk vakıf olan DEV Tüm projeleri birleşmiş milletler engelli hakları taraf devletler sözleşmesinin bir maddesine dayandırmaktadır. Engelli bireylerin temel hak ve hürriyetini önemseyen DEV ekibi tarafından alışılmışın dışına çıkmayı hedeflemektedir.

Kalite Politikamız


Dünya Engelliler Vakfı 2010 yılında engelliler adına ve yararına kurulmuş bir proje kuruluşudur. Engellilik alanındaki temel hak ve hürriyet kavramlarına bağlı kalarak sınırları genişletmek ve geliştirmeyi amaçlayan DEV Türkiye’den başlayarak tüm dünyadaki dezavantajlı bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak projeler üretmeye devam ediyor
  • Türkiye’nin engellilik alanında en yaygın sivil toplum kuruluşu olan Dünya Engelliler Vakfı’nı katılımcı, paylaşımcı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla yönetmek
  • Vakfın vizyon ve misyonu doğrultusunda belirlenen stratejik hedeflerine erişmek için etkinlik plânı oluşturmak ve düzenli olarak gözden geçirmek
  • Engelli bireylerin sosyal yaşama katkı sağlayacak programları, etkinlik noktaları ve dijital platformlarda, gönüllülerin desteğiyle, etkin ve verimli şekilde uygulamak
  • Vakfın kültürüne, değerlerine ve etik ilkelerine bağlı, donanımlı ve yetkin bir kadro oluşturmak, çalışanların memnuniyeti, bağlılığı ve motivasyonunu yüksek tutmak, sürekli gelişimini sağlamak
  • Bağış kaynakları ve fon yönetimini geliştirerek sürdürülebilir bir mali yapı kurmak, kaynakların amaca uygun etkin kullanımını sağlamak

Ödüller

Küresel Farkındalık Ödüllerinin ilk DEV’e verildi

5. Engelsiz Sanat Ödülleri

6. Engelsiz Sanat Ödülleri


Engelleri Aşan Proje Destek Ödülü