FONT KÜÇÜLT
FONT BÜYÜT

Ortez Protez Tekerlikli Sandalye Fizibilite Raporu

SUNUŞ

Dünyada başta ABD ve AB olmak üzere özürlülerin toplumsal yaşama entegrasyonu amacıyla geliştirilmeleri yönünde çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Bu konuda yürütülen çalışmalar; yasal mevzuatların hazırlanması, uygulamaların hazırlanmış olan yasal mevzuata göre yapılmalarının denetlenmesi, özürlülerin geliştirilmesine yönelik programların uygulanması ve özürlülerin istihdam olanaklarının artırılmasına yönelik düzenlemelerin yapılması kapsamında sürdürülmektedir.

Ülkemizde de özürlülere yönelik yasal mevzuat ve uygulamalar ABD ve AB’dekilere benzer şekilde sürdürülmektedir. T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Sakatlar Konfederasyonu işbirliğinde Milli Prodüktivite Merkezi tarafından gerçekleştirilen Ortez, Protez ve Tekerlekli Sandalyenin Üretimi, Standartları ve Pazar Potansiyeli konulu bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde özürlülük tanımları, özürlülük grupları ve özürlülük nedenleri incelenmiştir. İkinci bölümde, ABD, AB ve Türkiye’deki özürlülere yönelik yasalar ve kurumsal hizmetler incelenmiştir.

Üçüncü bölümde özürlüler için yardımcı ürünler, Türkiye’de tekerlekli sandalye üretimi, ürün kalitesizliğinin kişi sağlığına etkisi, tekerlekli sandalye ile ilgili Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan ve kabul edilen standartlar, Türkiye’de özürlülerin ulaşabilirliğindeki sorunlar, özürlülerin karşılaştığı fiziki engellerin kaldırılması için yürürlüğe giren yasa ve yönetmelikler ve özürlülerle doğrudan ilgili standartlar incelenmiştir. Son bölüm olan dördüncü bölümde ise sonuç ve önerilere yer verilmiştir

 

Sunumun tamamını ;

Bilgi Bankasından

indirebilirsiniz...