FONT KÜÇÜLT
FONT BÜYÜT

Engelsiz Şehir Planlaması Sunumu

ENGELSİZ ŞEHİR PLANLAMA MODELİ


HAZIRLAYAN
CANAN KOCA
ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI
MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ
TEKNİK MÜDÜR

AMAÇ ENGELSİZ ŞEHİR PLANLAMA MODELİNİ DÜNYAYA SUNMAK

“YAŞANABİLİR ve ERİŞİLEBİLİR ŞEHİRLER”

 

ULUSLAR ARASI YASAL DAYANAKLAR

•BM ENGELLİLER 10 YILLIK EYLEM GÜNDEMİ
•BM ENGELLİ HAKLARI SÖZLEŞMESİ
•BM ENGELLİ HAKLARI BİLDİRİSİ
•ENGELLİLER İÇİN ENGELSİZ AVRUPA TEBLİĞİ 12 Mayıs 2000
•3. BÖLÜM I. TOPLULUĞUN DAHA FAZLA EKLENEN DEĞER KAZANMASINA YÖNELİK YOL HARİTASI
•4. BÖLÜM II. TOPLULUĞUN KATKISINA YÖNELİK POLİTİKA ARAÇLARI
•ENGELLİLERE YÖNELİK FIRSAT EŞİTLİĞİ: AVRUPA EYLEM PLANI Brüksel, 30.10.2003
•ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK KÜLTÜREL ETKİNLİKLER ve BU ETKİNLİKLERE ULAŞILABİLİRLİK 6 Mayıs 2003, Konsey İlke Kararı
•BM ENGELLİLER İÇİN FIRSAT EŞİTLİĞİ KONUSUNDA STANDART KURALLAR

ULUSAL YASAL DAYANAKLAR

572 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin geçici 9. maddesi gereği, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından değiştirilerek ulaşılabilirlikle (fiziksel engellerin kaldırılmasıyla) ilgili hükümler eklenen ve 2 Eylül 1999 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 3194 sayılı İmar Kanunu nun ilgili yönetmelikleri şunlardır:

* 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği
* Belediye ve Mücavir Alan sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği
* İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik
* Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği
* Otopark Yönetmeliği
* Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmelik
* Trafik Yasası

ULUSAL YASAL DAYANAKLAR


Engellilere Yönelik Standartlar (Fiziksel Çevre)
•TS 9111/ Nisan 1991: Özürlü İnsanların İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi Kuralları
•TS 12576/ Nisan 1999 : Şehir İçi Yollar-Özürlü ve Yaşlılar İçin Sokak, Cadde, Meydan ve Yollarda Yapısal Önlemlerin Tasarım Kuralları
•TS 12460/Nisan 1998 Şehir İçi Yollar-Raylı Taşıma Sistemleri Bölüm 5: Özürlü ve Yaşlılar İçin Tesislerde Tasarım Kuralları
•TS 12574 Şehir İçi Yollar-Raylı Taşıma Sistemleri-Bölüm 10: İstasyon İçi İşaret ve Grafik Tasarım Kuralları,
•TS 12575 Şehir İçi Yollar-Raylı Taşıma Sistemleri-Bölüm 14: İstasyon Platformu Oturma Elemanları Konut dışı çevrenin yapısal düzenlemesinde başvurulan standartlardır.

POTANSİYEL KİTLE ve SOSYAL DAYANAK

•WHO verilerine göre dünyada 500 MİLYON ENGELLİ ve BİRİNCİ DERECE YAKINI Projemizin tabii potansiyelidir.
•Engelliler ve engellik hususunda, Dünyanın ¼  i gelişmiş, diğer ¾’ü, algılama ve uygulamada geri kalmıştır.
•Türkiye, ileri olan ¼  e yakın, geri olan ¾  ten ileri ve iki olgu arasında, yatay ve dikey gelişime köprü olmaya aday durumundadır.

GZFT ANALİZİ

GÜÇLÜ YÖNLER
GELİŞMİŞ ÜLKELERDEKİ UYGULAMALAR

ZAYIF YÖNLER
GERİ KALMIŞ ÜLKELERDEKİ EKSİKLER

FIRSATLAR
TÜRKİYE’NİN KONUMU
BM ENGELLİ HAKLARI
DÜNYA ENGELLİLER BİRLİĞİ

TEHDİTLER
BİLGİ EKSİKLİĞİ
FARKINDALIĞIN OLMAMASI

 

HEDEF

Gelişmiş ülkelerin bilgi, tasarım ve deneyimlerinden de yararlanarak oluşturacağımız modeli, ALGILAMA ve UYGULAMADA geri kalmış ülkelere sunmak,
BM ENGELLİLER İÇİN DÜNYA EYLEM PROGRAMI  nın uygulanmasına yönelik tamamlayıcı hizmetler sunmak.

DÜNYADAKİ UYGULAMALAR

ENGELSİZ EV

 

 

 

 

 

ENGELSİZ ULAŞIM

 

 

ENGELSİZ KAMUSAL ALANLAR

 

 

ENGELSİZ REKREASYON ALANI

 

HİZMET ALINACAK ÖNCELİKLİ ÜLKELER

•ABD
•İNGİLTERE
•ALMANYA
•HOLLANDA
•BAE
•JAPONYA
•FİNLANDİYA

HİZMET VERİLECEK ÖNCELİKLİ ÜLKELER

•TÜRKİYE
•KAZAKİSTAN
•PAKİSTAN
•MISIR
•HİNDİSTAN
•ÇİN
•ENDONEZYA

ÜNİVERSİTELERİN ENGELSİZ PROJELERE KATKI ALANLARI

•AKADEMİK DESTEK
•KURUMSAL DESTEK
•DANIŞMANLIK
•AR-GE

ENGELSİZ PROJELERE YÖNELİK İŞBİRLİĞİ MODELLERİ

•PROJE ORTAKLIĞI
•HİZMET ALIMI
•YAP-İŞLET-DEVRET
•YAP-İŞLET