FONT KÜÇÜLT
FONT BÜYÜT

İş Garantili Mesleki Rehabilitasyon Kursları

Projenin Amacı


Türkiye nüfusunun yüzde 12.29′u engelli bireylerden oluşmaktadır. Erkeklerde bu oran 11.10, kadınlarda yüzde 13.45 tir. Rakamla ifade edildiğinde bu 8.5 milyon kişinin ülkemizde engelli olduğunu göstermektedir. Aileleri ile birlikte 17 milyona ulaşan engelli yaşayan kişinin ülkemizde karşı karşıya kaldığı en temel sorunların başında “ayrımcılık, istihdam, eğitim ve erişim” bulunmaktadır. Türkiye de yapılan anketlerden elde edilen en önemli sonuç engellilerin eğitime katılmaları ve istihdama dâhil edilmeleri durumunda gerekli verimin alınamayacağı ve diğer insanlarla uyumlu çalışamayacakları düşüncesinin hâkim olduğudur.

Dünya Engelli Vakfı ( DEV ) ve Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren  Engelli Araştırma ve Uygulama Merkezi Türkiye de yaşayan engelli bireylerin yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen projeler oluşturmaktadır. Proje kapsamı, engelli bireylerin yaşam şartlarını kolaylaştırmak için istihdam odaklı eğitim vermek ve yaşam kolaylaştırıcı teknolojik ürün tasarımı yapmaktır. Eğitim projesi ilk aşaması, mesleki yeterlilik testleri ile kişilerin ilgi duydukları ve kabiliyetlerinin olduğu meslek dallarını tespit ederek o konuda eğitim almaları için danışmanlık yapılmasından, ikinci aşaması, sektördeki ihtiyaç doğrultusunda akademisyenlerin teorik eğitim verdiği asistanların pratik eğitimde bireysel çalışma olanağı sağlayacak şekilde oluşturulan program dâhilinde mesleki eğitimler verilmesinden oluşmaktadır.  Bu kısımda, engelli bireylerin maddi sıkıntılarını gidermek için zorunlu olarak istihdam edilecek %3 lük işçi kontenjanında istemedikleri bir işi yapma zorunluluğunu ortadan kaldırmak amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında oluşturulacak veri tabanı ile nitelikleri belirlenen engelli bireylerin istihdam edilmesi kolaylaştırılacaktır. Çalışma sırasında, engellilerin çalışma şartları, iş yerlerinde karşılaştıkları sıkıntılar hukuki olarak incelenecek ve gerekli durumlarda engelli bireyin çalışma şartlarının firma tarafından hukuki dayanaklar ve yaptırımlar ile iyileştirilmesi sağlanacaktır. Aynı durum, işverenlerin karşılaşacakları sıkıntılarda da izlenecek böylece kısa süreli çalışma keyfi olarak işten çıkarma veya iş bırakma durumlarının en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Engelli bireyin çalışma ortamında belirli aralıklarla psikologlar ile odak grup çalışmalar yaparak raporlar hazırlanacaktır. Raporlar daha sonra iş-kur a sunularak projenin başarı durumu hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

Projenin Konusu

Dünya Engelli Vakfı ( DEV ) ve Bahçeşehir Üniversitesi Engelli Araştırma ve Uygulama Merkezi Türkiye de bireylerin yaşam standardını artırmak için üniversite bünyesinde ve sektörde istihdam odaklı, çalışmaktan memnun olunacak ortamlar yaratmak ve bireylerin kültürel ve mesleki eğitim seviyelerini arttırmaya yönelik eğitimler vermek.

Projenin Uygulanacağı Yer (il/İlçe):
Engelli nüfusunun ve iş sahalarının yoğun olduğu il ve ilçeler.
Pilot uygulama bölgesi olarak ;  Gebze Organize Sanayi Bölgesi ve çevresi.

Projeyi Yürütecek Kişi/ Kurum/ Kuruluş:  Dünya Engelliler Vakfı ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği

Proje Yürütücüleri: Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Nesrin ÖZDEMİR  ve Öğr. Gör. İnci ZAİM GÖKBAY

Projenin Başlama Tarihi: 10.Temmuz.2010

Projenin Süresi:  2 Ay

İstihdama Katkısı: Kalıcı İstihdam Odaklı

Yararlanacak olan Özürlü Sayısı: Mesleki Yeterlilik Testleri ve Sektörel analiz ile ortaya çıkacak eğitim alanlarının her biri için en az 20 kişi.

Katılımcıların Nitelikleri: Zihinsel engelli bireyler hariç tüm engelli grupları.

 

Proje ile ilgili raporun  tamamını ;

Bilgi Bankasından

indirebilirsiniz...