Kamuoyuna Cnemli Duyuru

Son zamanlarda Vakfmza yaplan ihbarlarda, Ba?kan Metin ?ent?rk ve Vakfmz adna para topland? y?n?nde bilgiler gelmi?tir.
Metin ?ent?rk ve Vakf olarak asla b?yle bir misyonumuz olmam?tr. B?yle bir durumla kar?la?malar halinde halkmzn bu dolandrclara itibar etmemesini ve acilen en yakn g?venlik birimlerine bildirmelerini ?nemle rica ederiz. D?nya Engelliler Vakf"


DEV Ba?kan Metin ?ENT?RK D?nya G?rme Engelliler Hz Rekorunu Krd Guiness Onaylad

Guinness World Records D?nya Engelliler Vakf Ba?kan Metin ?ent?rk T?rkiye'nin en uzun pistine sahip ?anlurfa GAP Havaalan'nda, ngiltere'den gelen " Guinness Rekorlar Kitab"ndan bir heyetin g?zetiminde rekor denemesini yapt.

Antren?r? Volkan I?k'n arka aratan kaskn ierisindeki telsiz tertibatyla kendisini y?nlendirdi?i denemeyi sorunsuz bir ?ekilde tamamlayan ?ent?rk, sevin g?zya?lar ierisinde e?i Fulya ?ent?rk, antren?r? I?k ve ekip arkada?larna sarlarak ba?arsn kutlad.

Guinnes rekorlar yetkilisi Aleksandr Vypirailenko, bu alanda daha ?nceki rekorun 2005 ylnda Guinness World Records ngiliz bir g?rme engelli tarafndan, 268 kilometre hzla krld?n belirterek, "mutlulukla s?yleyebilirim ki Metin, bu rekoru 292.89 ortalama hzla krm? bulunmakta" dedi.

"Metin'i tebrik ediyorum ve bunu yeni Guinness rekoru olarak tescil ediyorum" diye konu?an Vypirailenko daha sonra Metin ?ent?rk'e bu konudaki belgesini teslim etti.

Rekoru krmak iin sekiz g?nd?r ?anlurfa GAP Havaalan'nda antrenman yapan ?ent?rk'?n rekor s?r??? srasnda en y?ksek hz 303.62 km/s olarak gerekle?ti.

Sempozyum Raporu

Niin D?nya Engelliler Birli?i ? D?nya Engelli n?fusu ilgileleriyle birlikte 2 Milyar bulmaktadr.

Engellilik nsanl?n ortak meselesidir ve engellilikle ilgili d?nyann 1/4'? geli?mi?, 3/4'? alglama ve uygulamada geri kalm?tr.

Finans, spor ve evre gibi bir ok alanda d?nya genelinde ?rg?tlenmeler tamamlanm?ken "D?nyann en b?y?k aznl?" olan engelliler uluslararas temsil edilmemektedir.

Facebook

 

Ba?kandan Mesaj

Merhaba, Engelli karde?lerim ve t?m engelli dostlar,

?lkemizde ve D?nyada, engellilere y?nelik t?m geli?melere, eme?i geenlere ?ahsm ve ba?kanl?n yapt?m D?nya Engelliler Vakf olarak, te?ekk?r ederek s?ze ba?lamak istiyorum?|

D?nya Engelliler Vakf DEV, engelliler adna ve yararna kurulmu? bir d???nce ve proje kurulu?udur. Toplumumuzun yakinen tand? isimler, Vakfmza adlarn, g?n?llerini ve emeklerini koydular ve DEV do?du. Devam...

SponsorlarDünya Engelliler Vakfı | DEVTURKİYE