FONT KÜÇÜLT
FONT BÜYÜT

Tebrik Mesajı

19.04.2013/İSTANBUL

Değerli Dünya Engelliler Birliği Üyeleri,

10.12.2012 tarih ve 3852 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Uluslar arası Nitelikte Teşekküller Statüsünde merkezi İstanbul da bulunan ve hep birlikte kurduğumuz Dünya Engelliler Birliği “DEB”’in yapılandırma ve kuruluş sürecinde göstermiş olduğunuz samimi gayrete;

6-7 Nisan 2013 tarihlerinde 75 ülkeden katılan 211 üyemizin özen, dikkat, katkı ve katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz DEB 1. Genel Kurulundaki performansınıza;

2013-2017 Dört Yıllık DEB Eylem Planını gerçekleştirmek için göstereceğinizden emin olduğum sorumluluk bilinç ve özveriye tüm kalbimle teşekkür ediyorum.

Birlik Başkanı ve Yardımcıları, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, İhtisas Komisyonları, Engelli Hakları Araştırma ve Geliştirme Komitesi, Yüksek Danışma Konseyi ile Yönetim Organlarımız 145 üyeden oluşmaktadır.
21 Bölge Koordinatörlüklerimizle birlikte toplam 166 üyemizin görev yapacağı bu büyük organizasyon için el ele verip tam bir sadakat ve azimle çok çalışacağız.

Birlik Başkanlığı olarak önceliğimiz Birliğimiz için bir Merkez bina temin etmektir.
Eş zamanlı olarak Birliğimizin Kurumsal, İdari ve Finansal yapılanması ile Tanıtımı için azami gayret göstereceğiz. BM, Uluslar arası Kuruluşlar, Devletler, Üniversiteler ve STK’ lar ile iş ve güç birliği içinde çalışacağız.

Birlik üyeleri arasında koordinasyonu temin ederek temel meseleler bağlamında gelir getirici özelliği olan ortak hizmet projeleri geliştirmeyi çok önemsiyoruz.

DEV olarak geliştirdiğimiz Engelliler için Evrensel Standartlar Sertifikasyonu “USTAD” ve Birlik üyelerimizin akredite olduğu ve bu nedenle Uluslar arası niteliğe kavuşan DEB-AK Akreditasyon Merkezimiz temel meselemiz olan Erişilebilirliği ve Standartları sağlayacak gelir getirici niteliği olan hizmet projemiz Birliğimiz ve Dünya için örnek ve öncü bir çalışmadır.

Sevgili Kardeşlerim;

Birliğimiz bünyesinde Haklarımız olduğu kadar Sorumluluklarımızın da olduğunu lütfen unutmayalım.
Birlik Üyesi olan DEV bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Birliğimiz için gereken her türlü maddi/manevi fedakârlığı yapacaktır. Ancak Maddi/Manevi aynı özveriyi, gayreti yapıcı katkı ve katılımı, imkânları ve güçleri ölçüsünde, Birliğimiz adına ve yararına olmak üzere tüm üyelerimizden bekliyor ve talep ediyorum.

Hepimiz net olarak biliyoruz ki küçük kuruluşlarımızla, otoriteler karşısında etkin olamıyoruz, Engelliler ve Engellilik gibi evrensel ve devasa bir meselenin üstesinden gelemiyoruz.

Çözüm olarak elimizde bize ait olan ve bizim ait olduğumuz beş engel grubuna hitap eden uluslararası nitelikli teşekküller statüsü bulunan, küresel ve kapsayıcı bir kuruluş olan ve tüm dünyanın tanıdığı Dünya Engelliler Birliğimiz “DEB” var.
Birliğimizi korur, kollar sahip çıkar ve güçlendirirsek, Birliğimizden misliyle geri dönüş alırız.

“Yolumuz Sevgi, Mesleğimiz Hizmet Ölçümüz Adalettir”

Sevgi Saygı ve Başarı dileklerimle

Metin Şentürk
DEV&DEB Başkanı