FONT KÜÇÜLT
FONT BÜYÜT

DEV ve YYÜ Arasında protokol İmzalandı (09.11..2010)

04.11.2010 tarihinde Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Sn. Akile GÜRSOY ve Dünya Engelliler Vakfı Başkan Yardımcısı Sn. Necdet ÖZTÜRK  tarafından, DEV&YYÜ arasında iş ve güç birliği protokolü imzalandı.

 AMAÇ ve  KAPSAM :


 600 Milyon Dünya  Engellileri  adına  ve  yararına,  İstanbul/Türkiye’de Dünya  Engelliler  Birliğinin  kurulması bağlamında;

a)   Engelliliğin Önlenmesi
       •    Toplumsal Farkındalık
b)    Adil Fırsat Eşitliği
       •    Sistematik ve Yönetimsel Farkındalık
c)    Rehabilitasyon
       •    Kaliteli Yaşam, Standartlar ve Standart Kurallar
d)    Engelsiz Üniversite
       •    Sağlık Sosyal Politikalar Merkezi
                      o    Eğitim ve Öğretimde Adil Fırsat Eşitliği
                      o    Öğrenci Danışma ve Yönlendirme Merkezi
                      o    Akreditasyon ve Registrasyon
  BM, WHO, UNISEF vs…

Hususlarına yönelik, Kongreler, Zirveler, Forumlar, Çalıştaylar, Kurultaylar ve etkinlikler organize ve koordine edilmesi, Dünya  Engelliler Vakfı  uhdesindeki  10  adet Engelsiz  Projenin disiplinler arası teknik hazırlıklarının yapılması, YYÜ&DEV arasında amaca yönelik karşılıklı kurumsal paylaşım esasına göre bilgi, fiziki ortam, idari ve mali destek, nitelikli personel ile öğrenci ve uzman görevlendirilmesi, proje geliştirme, uygulama ve işletme aşamalarına yönelik proje ve çözüm ortaklıkları tesis edilmesi, ulusal/uluslararası  çalışma  grupları  oluşturulması,  panel, seminer,  toplantı  konferans  vs..  yapılması hususlarında iş ve güç birliği yapılması, isteğe, ihtiyaca ve yasal imkanlara bağlı olarak ortak kararla protokol esasları, amaç ve hedefleri  çerçevesinde her türlü kurumsal ve yapısal entegrasyona  gidilmesi, proje ve çözüm ortaklıkları yapılması  işbu  Protokolün  amacını  ve  kapsamını  oluşturur.

HEDEF TANIM :


İstanbul Ticaret vadisinde, ilk etapta  40 ülkenin STK’ ları ile birlikte Dünya Engelliler Birliğini kurmak, Dünyanın, Sosyal İrtibat Üssünün Türkiye olmasını sağlamak,
1975, 1993  tarihli,  BM Engelli Hakları ve Sözleşmeleri Hukuki temelinde, 1982 BM Engelliler için Dünya Eylem Planının, Dünyadaki 500 milyon engelli adına, Türkiye’ nin Rol Modelliği üzerinden uygulanmasına, aktif, etkin  katkı sunmak hedeftir.
Dünya Engelliler Birliği, bir Çatı Örgüt, STK ağı oluşturma, Sosyal, Sağlık, İktisadi, Sanayi, Endüstriyel vs. içerikleri bulunan, uluslar arası bir yapılanma ve bütünleşme projesidir  ve  konunun tanımıdır.

 İLGİLİ DİSİPLİNLER :

1 – Hukuk
2 – Mimari
3 – Endüstri
4 – İktisat
5 – Teknoloji
6 – Turizm
7 – Tıp ve Sağlık
8 – Rehabilitasyon
9 – Sosyoloji   
10 – Antropoloji
11 – Şehir ve Bölge Planlama
12 – İletişim
13 – Uluslararası  ilişkiler
14 – Halkla İlişkiler 
15 – Güzel Sanatlar
16 – İstatistik
17 – Spor